object481737494b

Untitled-3

Ubezpieczenia turystyczne i osobowe

Pakiet Hestia Podróże zapewnia kompleksową ochronę w czasie podróży poza granice Polski.

 

Można wybrać jeden z trzech wariantów , które różnią się zakresem oraz sumami ubezpieczenia:

  • Podstawowy- HOLIDAY BASIC (leczenie 200 000  PLN, transport, NNW, koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance")
  • Rozszerzony- HOLIDAY CHARTER (leczenie 500 000 PLN + dodatkowo: koszty ratownictwa pobytu osoby towarzyszącej, OC, bagaż)
  • Pełny- HOLIDAY CHARTER PLUS (leczenie 1 000 000 PLN + dodatkowo: koszty opóźnienia bagażu, przerwania podróży, pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia)

Ubezpieczenie można zawrzeć na czas jednego wyjazdu lub na cały rok.

 

W podróży krajowej chronić Państwa będzie Warta Travel:

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną
  • odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez Ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe
  • straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez Ubezpieczonego - z przyczyn losowych - uczestnictwa w krajowej imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego
  • bagaż podróżny znajdujący się pod opieką ubezpieczonego, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, pozostawiony: za pokwitowaniem w przechowalni bagażu, w miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym parkingu
  • ryzyka narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa), koszty leczenia w Polsce.

 

лобановский александр игоревич харьков