object481737494b

Untitled-3

Ubezpieczenie domu i mieszkania

 

Ekspresowa wycena i dobór właściwego wariantu ubezpieczenia.

 

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia mieszkania lub domu / budynku można zabezpieczyć następujące elementy i ryzyka z nimi związane:

  • mury od ognia i innych zdarzeń losowych(np. pożar, uderzenie pioruna, zalanie, huragan, powódź, grad, wybuch, osuwanie ziemi) - wymagany przy kredycie hipotecznym
  • elementy stałe od ognia i innych zdarzeń losowych(np . podłogi, drzwi, glazura, biały montaż)
  • mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych(np. meble, sprzęt rtv/agd, wyposażenie)
  • elementy stałe i ruchomości od kradzieżyz włamaniem i rozboju
  • odpowiedzialności cywilnejw życiu prywatnym (szkody wyrządzone osobie lub w mieniu innej osoby - np. zalanie mieszkania sąsiada).

 

Ubezpieczenie mieszkania, domu lub budynku, aby było kompletne, powinno zawierać wszystkie powyższe elementy.

Ponadto oferuję ubezpieczenia domu w budowie oraz domków letniskowych.

 

Dom w budowie

 

Jest to ubezpieczenie dla osób, które prowadzą inwestycje budowlane polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie domu:

  • domu jednorodzinnego
  • garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego

Domy jednorodzinne oraz stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny oraz KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Za dodatkową opłatą, ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju mogą zostać objęte: mienie ruchome oraz stałe elementy domu jednorodzinnego.

 

стяжка пола стоимость